Faalangst - Mindtuning

Psychologie en tal van psychologische benaderingen

Eerste lijnpsychologen

Eerste lijnpsychologen doen de eerste opvang. De behandeling bestaat uit vijf tot twaalf sessies. Een eerste lijnpsycholoog behandelt actuele problemen en klachten. Hij bezit een brede kennis maar is geen specialist. Die bevindt zich in de tweede of derde lijn. Bij specifieke psychische problemen wordt verwezen naar zo'n specialist.

Tweede lijnpsychologen

Psychologen, werkzaam in de zgn. tweede lijn, verzorgen gespecialiseerde zorg bij zwaardere psychische of psychiatrische problemen. Dit zijn vaak vrijgevestigde psychologen of psychotherapeuten.

Gedragstherapie

Gedragstherapie stelt dat ons gedrag is aangeleerd en het dus ook mogelijk is om gedrag weer af te leren. In de behandeling staat een concreet probleem of klacht centraal. Stapsgewijs wordt gewerkt aan de oplossing hiervan.

Een gedragstherapeut geeft vaak opdrachten en oefeningen om je ander gedrag aan te leren. Hij werkt meestal cognitief; het rationeel veranderen van je denkpatronen.

Cognitieve gedragstherapie

Als je bij je huisarts komt met vage klachten en depressieve gevoelens verwijst hij je naar een psycholoog. Deze past vaak cognitieve gedragstherapie toe. Je gevoelens en gedachten toetst hij aan de werkelijkheid.

Bepaalde gebeurtenissen geeft hij een andere draai zodat je er beter mee kunt leven. Bij klachten als verslavingen, eetstoornissen en angstklachten staat de reden centraal. Onjuist gedrag en ongewenste gedachten zijn volgens de psycholoog aangeleerd en kunnen daarom ook afgeleerd worden.

Psychoanalyse

Psychoanalyse gaat ervan uit dat mensen vooral gevormd worden door belangrijke ervaringen uit hun jeugd. Doel van de behandeling is bewustwording van verborgen gevoelens en gedachten.
Daardoor krijgt je inzicht in de oorzaak van je problemen. 

Cliëntgerichte psychotherapie

In de cliëntgerichte psychotherapie wordt uitgegaan van de persoonlijke ervaring en ontwikkeling van een cliënt. Door in contact te komen met je eigen unieke gevoelens leer je beter omgaan met bepaalde situaties in je leven. Daardoor ontstaat er ruimte voor persoonlijke ontwikkeling.

Relatie- en systeemtherapie

Relatie- en systeemtherapie gaat ervan uit dat je deel uitmaakt van een systeem (bv. gezin of partnerrelatie) en kijkt hoe de wisselwerking hierin is. Het gehele systeem wordt betrokken bij deze behandeling.

Psychologie en mediation

Mediation is het oplossen van conflicten met de hulp van een neutrale conflictbemiddelaar: de mediator. De mediator doet geen uitspraak. Hij begeleidt de onderhandelingen tussen de partijen. Hij helpt hen zelf een goede oplossing te vinden voor hun conflict.

Sommige psychologen hebben zich gespecialiseerd als mediator. Mediation komt oorspronkelijk uit de zakenwereld en advocatuur. Ook psychologen hebben mediation opgepakt.

Orthopedagogen

Kinder- en jeugdpsychologen en (ortho)pedagogen hebben zich gespecialiseerd in de behandeling van kinderen, jeugdigen en hun ouders. Ze houden zich bezig met diagnostiek, advies en behandeling. Ook maken ze gebruik van speltherapie, sociale vaardigheidstrainingen en gezinsgesprekken.
Daarnaast kunnen ze specifiek gespecialiseerd zijn in bepaalde problemen zoals autisme, dyslexie, pesten of angsten.

Sportpsychologie

Sportpsychologie bestudeert gedrag in situaties van sport en bewegen. Mentale factoren spelen in de topsport een enorme rol. Hoofdreden voor sporters (en coaches) om naar een sportpsycholoog te gaan is om mentale technieken onder de knie te krijgen. Zo halen ze (nog) meer uit zichzelf of uit het team.

Psychologie en/of EMDR

EMDR is een procedure om je akelige ervaringen te verwerken. EMDR is een vorm van psychotherapie die elementen van andere therapieën integreert in combinatie met het afleiden van je ogen (je ogen volgen de handen van de therapeut). Hierdoor wordt ‘het informatieverwerkingssysteem in je hersenen’ gestimuleerd.

Met EMDR is het niet nodig om jarenlang te praten over het verleden. In relatief korte tijd kunnen therapeutische doelen worden bereikt. Hierbij veroorzaakt EMDR herkenbare blijvende veranderingen.

Ben je op zoek naar een psycholoog? Op www.allepsychologen.nl vind je honderden psychologen, ook bij jou in de regio.

 

 

Van fobie naar vrijheid

Boek: Van fobie naar vrijheid
Angst om met een auto de snelweg op te gaan, angst om te blozen, om naar een verjaardag te gaan. Dertien procent van de Nederlandse bevolking krijgt ooit te maken met een fobie.Blijf in contact

Twitter icon
Facebook icon
LinkedIn icon
Vimeo icon
YouTube icon